Przyszłość wymaga inwestycji


Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią Pomorza Zachodniego. Jesteśmy członkiem European University Association (EUA). Posiadamy pełnię praw autonomicznej uczelni.

Prowadzimy badania w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz ścisłych.

Oferta uczelni obejmuje stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie realizowane w ramach 19 dyscyplin na 9 wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Studia doktoranckie skierowane są nie tylko do osób planujących karierę akademicką, ale również do tych, które doktorat traktują jako szansę osobistego rozwoju. Podstawą kształcenia są seminaria naukowe prowadzone przez wykładowców cenionych nie tylko na krajowym, ale również na międzynarodowym forum. Połączenie wysokiego poziomu kształcenia z nowoczesną infrastrukturą stawia Uniwersytet Szczeciński w gronie liderów wśród szkół wyższych w regionie.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oferty edukacyjnej oraz procesu rekrutacji dla kandydatów na słuchaczy studiów doktoranckich znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej.

Z akademickim pozdrowieniem,

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
MENU
Logowanie i rejestracja konta
MENU
Ważne informacje dla kandydatów na studia III st.
Oferta edukacyjna dot. studiów III stopnia
Cudzoziemcy i kandydaci legitymujący się dokumentem uzyskanym za granicą
Linki