conf=
true

Rejestracja kandydatów została zamknięta